Grootste assortiment van leiderdorp! Goedkoopste in de regio! Uitgebreide showroom! Altijd het beste advies!

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden vuurwerkdumper leidersorp vanaf 16-10-2023

- De kortingsacties en gratis vuurwerk zijn alleen geldig tijdens de voorverkoop.

- Acties zijn niet te combineren.

- ACTIE ARTIKELEN aangegeven met een ster (*) tellen niet mee voor de acties.

- Het is na het plaatsen van uw order niet meer mogelijk om te wisselen van (voorverkoop)actie. Let dus goed op wat u kiest!

- Alle orders dienen via iDeal of binnen 5 dagen na bestelling betaald te zijn en in ieder geval voor moment van afhalen bestelling.

- U kunt ook een bestelling plaatsen in de winkel, deze dient u dan direct in de winkel te betalen.

- Minimale besteding voorverkoop is € 25,00, tenzij anders vermeld in de winkelwagen.

- Indien een product niet aanwezig is of niet leverbaar (leverancier) dan ontvangt u een vervangend soortgelijk product.

- Voorverkoop prijzen gelden alleen in de voorverkoop.

- Controleer uw bestelling goed, achteraf vervalt het recht van reclamatie.

- Het is niet mogelijk om producten welke besteld zijn om te ruilen voor andere artikelen of geld terug te ontvangen.

- U dient zich te houden aan het afhaalblok wat u selecteert bij het bestellen.

- Tijdens de verkoopdagen kan het het assortiment afwijken van het assortiment in de voorverkoop.

- vuurwerkdumper hanteert een eigendomsvoorbehoud, zie het kopje 'Eigendomsvoorbehoud' in deze algemene voorwaarden.

- Tijdens de verkoopdagen proberen wij onze voorraden op pijl te houden maar voor een aantal artikelen kan op=op gelden.

- Indien u meerdere bestellingen plaatst in verschillende afhaalblokken wordt de afhaaltijd van uw eerste bestelling als leidend gezien.

- vuurwerkdumper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het onjuist gebruik van een artikel. Op elk artikel staat een gebruiksaanwijzing en veiligheidsvoorschriften. Het is uw eigen verantwoordelijkheid deze door te nemen en na te leven. Daarnaast heeft vuurwerkdumper nog een veiligheidsinstructie op de website beschikbaar gesteld ook voor deze instructie geldt dat het uw eigen verantwoording is deze door te nemen en na te leven.

- Indien een product niet voldoet aan de verwachtingen (m.a.w. het product gaat niet helemaal af) kunt u dit kenbaar maken aan vuurwerkdumper. U dient dan met het product langs te komen bij vuurwerkdumper waarna er samen naar een oplossing gezocht wordt. Deze garantie is alleen geldig op vuurwerkproducten en op producten die zowel aan het lont als het reserverelont aangestoken zijn.

- Prijs- en zetfouten zijn voorbehouden en vuurwerkdumper behoudt het recht orders waarbij een prijs onjuist is te annuleren of in overleg met de klant aan te passen.

- U kunt uw bestelling alleen afhalen met een uitgeprint afhaalbewijs.

- Vuurwerk mag alleen zelf worden afgehaald door:

- Categorie 1 vuurwerk vanaf 12 jaar ( Voortaan 365 dagen per jaar !)

- Categorie 2 vuurwerk vanaf 16 jaar of begeleiding volwasseneEigendomsvoorbehoud

Alle geleverde goederen blijven het eigendom van vuurwerkdumper leiderdorp totdat alle vorderingen die vuurwerkdumper op de koper heeft (inclusief eventuele daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente) volledig zijn betaald.

De koper is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd deze zaken, anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de zaken, te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Het is koper voorts niet toegestaan om deze zaken te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen zolang de eigendom van deze zaken niet op de koper is overgegaan.

De koper is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van vuurwerkdumper te bewaren.

vuurwerkdumper is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij de koper aanwezig zijn, terug te nemen indien de koper niet voor tijdige betaling van de facturen zorg draagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De koper zal vuurwerkdumper te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn zaken ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van vuurwerkdumper leiderdorp.

Het afsteken van de geleverde goederen door vuurwerkdumper voordat alle vorderingen zijn voldaan, wordt beschouwd als onrechtmatig en is niet toegestaan.